Serveis de consultoria

Els nostres projectes els plantegem sempre des de la vessant més pràctica per garantir que siguin una eina útil per al desenvolupament sostenible de les entitats i les organitzacions per les qui treballem.

Afrontem els projectes amb grups pluridisciplinaris de persones molt especialitzades en àmbits molt diversos, crítiques, en constant formació i amb una missió compartida: donar resposta als nous reptes en matèria d’economia circular i descarbonització.

Consultoria i assessorament en gestió de residus

Qualsevol actuació relacionada amb la gestió de residus té conseqüències econòmiques i d’organització rellevants que requereixen un estudi específic que n’analitzi i en determini la viabilitat i serveixi de base per a l’òptim desenvolupament.

Tenim un equip molt especialitzat i amb una àmplia experiència que aborda tots els aspectes relatius al procés i que en garanteix la correcta aplicació.

Serveis

Consultoria i assessorament de projectes RRID

Implantació de nous serveis de gestió de residus

Anàlisi de costos i pagament per generació

Anàlisi big data, estandardització i visualització de dades

Auditories, seguiments i inspeccions

Planificació i desenvolupament de projectes de prevenció i circularitat

Els canvis en el model productiu impliquen la implantació de projectes d’innovació i d’alta eficiència que fomentin la prevenció i la reutilització i que tinguin en compte la globalitat del cicle de vida de qualsevol producte o servei.

Spora acompanya a les organitzacions en l’aplicació de les noves estratègies de circularitat.

Càlcul de la petejada de carboni i plans de descarbonització

Les organitzacions necessiten disposar d’eines i indicadors que els permetin actuar en la mitigació de la petjada de carboni.

El càlcul de la petjada a diferents escales, des de productes i serveis, fins a la corporativa, permet detectar els processos on cal incidir i definir plans específics i efectius.

Spora acompanya les organitzacions en aquest procés de descarbonització amb un equip multidisciplinari que permet abordar de forma personalitzada les especificitats i les necessitats en cada cas.

Consultoria estratègica en sostenibilitat corporativa

Les organitzacions s’han d’adaptar als nous requeriments i als nous reptes de futur, actuant i posicionant-se en matèria de sostenibilitat.

Spora permet afrontar aquest processos amb un equip tècnic molt especialitzat i donant-li la dimensió comunicativa que requereixen. En el món actual és tant important el que fas com el que expliques i és necessari que les dues coses es retro alimentin i siguin veraces.

Serveis

Diagnosis i plans d’acció

Definició de projectes estratègics i serveis diferencials

Transferència de tecnologia i coneixement.

Nova licitació comarcal amb adaptació del model a cada municipi de la comarca d’Osona

Consell Comarcal d’Osona

Definició de les prescripcions tècniques del servei a prestar així com càlcul del valor estimat del contracte

Pla local de prevenció de residus municipals de Tarragona

Ajuntament de Tarragona

Desenvolupament del Pla Local de Prevenció de Residus de Tarragona d’acord amb el marc legal vigent

Estudi per la implantació del PxG i redacció de l’ordenança fiscal a Manlleu

Ajuntament de Manlleu

Estudi de disseny de taxa de pagament per generació i redacció de l’ordenança fiscal a Manlleu

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per al correcte funcionament i per a fins analítics. En fer clic al botó Acceptar, accepta l´ús d´aquestes tecnologies i el processament de les dades per a aquests propòsits. Més informació i personalització   
Privacidad