Assessorament tècnic en la implantació dels diferents models de recollida individualitzada porta a porta domèstica i comercial

Categoria:
Consultoria
Client:
Ajuntament de Lleida
Any:
2014
Sistema de recollida porta a porta a Ciutat Jardí i Vila Montcada. Sistema de recollida mixt a Pardinyes i Balàfia

La ciutat de Lleida va iniciar els estudis de viabilitat per la millora de la recollida selectiva l’any 2014 on es va observar que la ciutat havia de fer grans passos per poder complir amb els objectius fixats, ja que encara estaven molt lluny, només arribant al 25% de recollida selectiva.

Aquesta situació de problemàtica ambiental, però també d’encariment del cost del servei i poc estalvi en tractament dels residus per l’increment del cost d’entrada a dipòsit controlat, va comportar a prendre accions en dos àmbits:

  • Estudiar la viabilitat d’implantar un model porta a porta a l’eix comercial.
  • Estudiar el model òptim de recollida de la ciutat i la identificació de proves pilot.
El porta a porta a Lleida

El porta a porta a Lleida
Fotografia: Ajuntament de Lleida

La recollida comercial porta a porta representa el primer pas per la millora dels resultats de recollida selectiva de la ciutat, ja que s’estima que la generació de residus comercials suposa el 36,5% de la generació de residus en l’àmbit municipal a Catalunya, on les fraccions amb un major pes en els residus comercials són el paper i cartró i la matèria orgànica.

La recollida porta a porta comercial proposada es basa en l’eficiència de recollida a causa de la concentració i proximitat dels establiments adherits que es troben a l’eix comercial així com aquells grans productors de residus de la resta de la ciutat. El fet que convisquin dos models diferents, el domiciliari amb contenidors oberts i el comercial amb recollida porta a porta fa que es requereixi unes freqüències de recollida elevades per desincentivar l’ús dels contenidors i evitar la fuga.

Actualment, hi ha adherides més de 800 activitats, cada una disposa del seu propi material d’aportació adaptat a la generació i identificat amb un tag per poder fer el seguiment i control del servei. Aquesta recollida està assolint percentatges de recollida selectiva del voltant al 73%.

Lleida va iniciar el procés d’implantació de la recollida porta a porta domèstica a Ciutat Jardí i Vila Montcada el novembre del 2018, amb una primera fase que actuava com a prova pilot, per posteriorment, realitzar una extrapolació a la resta de la ciutat.

Ciutat Jardí i Vila Montcada són dos barris bàsicament residencials de baixa densitat urbanística i pot teixit comercial, que es consideren comuna zona amb poca complexitat urbanística a l’hora d’implantar la recollida porta a porta.

El model implantat consisteix en un porta a porta de 4 fraccions on es combina l’aportació en cubell per la fracció orgànica amb l’aportació de resta, envasos i paper a cartró amb elements fungibles com les bosses homologades i a granel. A més, l’orgànica i la resta incorporen sistemes d’identificació d’usuari per tal de fer un seguiment de la participació, millorar la recollida selectiva i poder aplicar taxes més justes que beneficiïn els que separen correctament els residus.

El següent pas va ser la implantació del model mixt a Pardinyes – Balàfia l’any 2021. Aquest model consisteix en la combinació de la recollida porta a porta per les fraccions seques – resta, envasos i paper i cartró – i la recollida amb contenidors amb control d’accés per la fracció orgànica.

L’estructura urbana vertical amb presència de blocs plurifamiliars, la tipologia de voreres i carrers i el teixit comercial del tipus local, va fer evitar l’aportació en cubell a la via a pública, essent doncs l’alternativa per la fracció orgànica els contenidors amb control d’accés a la via pública. Amb aquest sistema, també es manté el control de la participació però no de la qualitat del residu.

Així doncs, la diferència de model en les dues proves pilot recau en el sistema d’aportació de l’orgànica, en canvi, les altres fraccions s’aporten de la mateixa manera fent ús de les bosses homologades i l’aportació a granel pel paper i cartró. El vidre en ambdós casos es manté a la via pública amb boca dimensionada.

Segons les dades de l’Ajuntament amb aquestes proves pilot s’ha arribat al 89% de recollida selectiva a Ciutat Jardí i Vila Montcada i al 69% a Pardinyes – Balàfia. Tot i això, el fet de no haver progressat a estendre els models a altres zones de la ciutat fa que actualment, els resultats s’estanquin a causa de la fuga de residus als contenidors oberts d’altres barris. En les últimes dades analitzades i tenint en compte el percentatge de fuga, els càlculs indiquen que el percentatge de recollida de Ciutat Jardí és de 65% i el de Pardinyes- Balàfia del 52%.

Ara que ja s’ha vist la viabilitat i el potencial del model, hi ha suficients arguments per continuar  treballant i aconseguir que Lleida sigui la primera capital de província en tenir un model de recollida eficient implantat en tota la ciutat.

Enllaços d’interès:

Web del porta a porta de l’Ajuntament de Lleida:
portaaportalleida.com

Presentació del Fòrum Internacional Wastinprogress 2022:
wasteinprogress.net/lleida

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per al correcte funcionament i per a fins analítics. En fer clic al botó Acceptar, accepta l´ús d´aquestes tecnologies i el processament de les dades per a aquests propòsits. Més informació i personalització   
Privacidad