Nova licitació comarcal amb adaptació del model a cada municipi de la comarca d’Osona

Categoria:
Consultoria
Client:
Consell Comarcal d’Osona
Any:
2022
Definició de les prescripcions tècniques del servei a prestar així com càlcul del valor estimat del contracte

El Consell Comarcal d’Osona, responsable de la recollida de residus i de deixalleria de 37 municipis de la comarca, té delegat el servei a empreses externes a través d’un contracte de serveis. L’any 2022 havia de licitar un nou servei comarcal.

El moment en el qual es trobaven els municipis en vers a la implantació de models eficients era dispar dins de la mateixa Comarca, amb el que comportava una major complexitat a l’hora de definir les prescripcions tècniques del servei a prestar així com calcular el valor estimat del contracte, ja que al llarg  d’aquest, es preveien una sèrie de municipis amb canvi de model de recollida – ja sigui amb la incorporació a la recollida porta a porta, implantació de contenidors intel·ligents, creació d’àrees tancades de contenidors o canvis dins del mateix model.

En el cas de la recollida porta a porta es preveia que la recollida porta es duria a terme en 10 municipis a l’inici del contracte, i d’altres 6 municipis s’incorporarien a aquest tipus de recollida abans de la finalització del contracte. A més, aquests 16 municipis tenien previstos sistemes d’aportació, freqüències de recollida i horaris diferents.

Al contrari, dels 27 municipis que a l’inici del contracte tenien la recollida en contenidor a la via pública, se’n reduirien a 21 al final del contracte. D’aquests, també hi havia previst freqüències de recollida, horaris i sistemes d’identificació de l’usuari diferents.

Una de les claus de l’èxit va passar per definir i confeccionar un catàleg dels possibles serveis a prestar tenint en compte les temporalitats en què els municipis canviarien de model i establir un sistema de preus unitaris per aconseguir ser un contracte modulable en el temps.

En el cas de la ciutat de Vic, també inclosa en la licitació, com que no disposava d’un model definit en el moment de la licitació, es va treballar en diferents futurs escenaris que permetessin la seva inclusió en la prestació dels serveis.

A més, la licitació també incorporava altres serveis, la qual cosa va fer dividir el contracte en dos lots diferenciats:

  • Lot 1: Recollida de residus i servei de deixalleries – inclou campanyes de comunicació periòdiques
  • Lot 2: Recollida de voluminosos a domicili i servei de neteja viària – reservat a empreses del tercer sector.

Tot i la complexitat es va aconseguir calcular el cost del servei per municipi diferenciant els costos fixos, els costs d’implantació i els costos variables subjectes als preus unitaris oferts per l’empresa licitadora.

Una altra tasca va consistir a definir els criteris de judici de valor i la seva metodologia de valoració per tal que fos objectiva i justa, donant valor a les millores i solucions tècniques del servei.

Per aquest projecte es van dur a terme múltiples reunions de treball amb els tècnics del Consell Comarcal i amb un grup de juristes experts en el procés de contractes públics on es va treballar de manera conjunta per desenvolupar tots els documents necessaris per al procés de licitació.

Finalment, el Consell Comarcal d’Osona va adjudicar el Lot 1 a l’empresa Prezero España, SAU i el Lot 2  a la Fundació Tac Osona.

Enllaços d’interès:

Web del Consell Comarcal d’Osona::
residus.ccosona.cat

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per al correcte funcionament i per a fins analítics. En fer clic al botó Acceptar, accepta l´ús d´aquestes tecnologies i el processament de les dades per a aquests propòsits. Més informació i personalització   
Privacidad