Estudi viabilitat implantació del PaP i redacció de plecs tècnics al Segrià

Categoria:
Consultoria
Client:
Consell Comarcal del Segrià
Any:
2016
Estudi de detall i de viabilitat per la implantació de la recollida porta a porta als municipis de la comarca del Segrià, i redacció dels plecs tècnics per a una futura licitació

El Consell Comarcal del Segrià presta el servei de recollida selectiva a la totalitat de municipis de la comarca del Segrià, excepte el municipi de Lleida. L’any 2016 es trobava en fase de redacció dels nous plecs de recollida de residus municipals, i per tant era un moment clau per incorporar nous models de recollida que permetessin avançar cap als objectius fixats.

En aquest sentit, es va treballar en un anàlisi de viabilitat de la recollida porta a porta i una proposta de servei adaptada a la logística i al servei comarcal, tenint en compte també, la presència de nuclis rurals i disseminats que requerien d’un anàlisi diferenciat per valorar alternatives més eficient a nivells de servei com la recollida en àrees tancades de contenidors.

Amb l’objectiu d’assolir la màxima optimització del servei i dels resultats de recollida selectiva es va treballar amb un alt nivell de personalització per adaptar el model a les diferents realitats municipals juntament amb la implicació de cada un dels Ajuntaments i així aconseguir consensuar el model i les accions a realitzar entre els diferents agents implicats.

Aquestes propostes de detall van permetre determinar les característiques del servei definitiu en cada municipi i descriure els mitjans i els recursos òptims per a la implantació mitjançant la definició de rutes òptimes de major eficiència per poder dimensionar el servei comarcal. A partir del dimensionament del servei es va dur a terme un estudi econòmic tant d’ingressos com de costos previstos per calcular el balanç econòmic municipal.

Aquests documents van servir de base per la redacció dels plecs tècnics on van quedar reflectits tant els requisits del model finalment escollit com el cost real del servei.

Porta a Porta Segrià

El Porta a Porta del Segrià
segriapap.cat

Entre els requeriments del model desenvolupats, se’n destaca els següents apartats:

  • Recollida porta a porta domiciliària i comercial: sistema d’aportació, horaris i freqüències, rutes i equips de recollida, criteris de qualitat, etc.
  • Serveis complementaris: ubicació de les àrees tancades i sistemes d’emergència, repassos i recollida de bosses incorrectes, recollida de voluminosos i poda, recollida dels mercats setmanals, actes i esdeveniments, servei de neteja contenidors, etc.
  • Recollida de microdeixalleries i servei de deixalleria: abast del servei, horaris i personal.
  • Transport de residus: plantes de gestió.
  • Tecnologia d’informació, comunicació i control: tipus de tecnologia, lectors embarcats i mòbils, software per la gestió de dades, manteniment de la tecnologia, etc.
  • Implantació del servei: fases d’implantació, accions, seguiment del servei i resolució d’incidències.
  • Imatge del nou servei
  • Subministrament de material: especificacions del material, càlcul de necessitats, manteniment, reposició, obra per la construcció d’àrees tancades.
  • Parc mòbil i base logística.
  • Personal i condicions bàsiques de la prestació del servei.

L’empresa licitadora amb l’oferta guanyadora va ser Sorigué qui va posar en marxa la recollida porta a porta a 22 dels municipis de la comarca l’any 2018 així com l’encarregada de gestionar les deixalleries.

Actualment, s’està treballant amb la nova licitació del servei, incorporant nous elements per millorar el servei i una vegada més apropar la comarca del Segrià a assolir millors resultats.

Enllaços d’interès:

Web Porta a Porta del Consell Comarcal del Segrià:
segriapap.cat

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per al correcte funcionament i per a fins analítics. En fer clic al botó Acceptar, accepta l´ús d´aquestes tecnologies i el processament de les dades per a aquests propòsits. Més informació i personalització   
Privacidad