PROJECTES
Dijous 08/10/2015
Estudi de viabilitat de la implantació de la recollida porta a porta al Pallars Sobirà
L'estudi s'emmarca dins el projecte europeu SCOW, que contemplava la implantació de la recollida i el tractament de la FORM al Pallars Sobirà.
L'estudi ha permès definir el model òptim de recollida en una comarca molt complexa per la diversitat en les tipologies de nuclis, per la seva extensió territorial i la marcada estacionalitat.
MÉS INFO
Dimecres 01/01/2014
Estudi de viabilitat de la implantació de la recollida porta a porta a Vic
L'estudi analitza diferents escenaris i models de recollida amb l'objectiu de millorar els resultats actuals tant quantitatius com qualitatius i optimitzar el servei.
L'estudi analitza diferents escenaris i models de recollida amb l'objectiu de millorar els resultats actuals tant quantitatius com qualitatius i optimitzar el servei.
MÉS INFO
Divendres 24/01/2014
Caracterització dels residus industrials a la Mancomunitat d´Urola Erdia
La Mancomunitat d´Urola Erdia ha encarregat l'anàlisi dels residus industrials per tal de plantejar la recollida selectiva als polígons industrials.
La Mancomunitat de Urola Erdia està analitzant la implantació d´una sistema de recollida porta a porta dels residus industrials. És per aquest motiu que s'estan duent a terme una sèrie de caracteritzacions que permetran determinar quines són les fraccions que cal recollir.
MÉS INFO
Dimarts 01/10/2013
Estudi d'implantació de la recollida porta a porta a Vilablareix
Vilablareix ha implantat la recollida de residus porta a porta per millorar els resultats de recollida selectiva i superar el 70% el primer any.
MÉS INFO
Divendres 07/06/2013
Estudi de viabilitat d'implantació i millora de la recollida selectiva a la Mancomunitat de Sasieta (Gipuzkoa)
L'objectiu de l'estudi ha estat dimensionar el servei en funció del model finalment escollit per cada municipi, de manera que conviuen models diferents.
La Mancomunitat de Sasieta està formada per 22 municipis de característiques molt diferents. Trobem des de municipis rurals on dominen els habitatges disseminats i els petits nuclis dispersos, fins a municipis amb una població superior als 10.000 habitants, amb domini de l'edificació vertical.
MÉS INFO
Dimecres 05/06/2013
Estudi de viabilitat de la implantació de la recollida porta a porta a Celrà
Un municipi de 5.000 habitants del Gironès que té com a objectiu millorar la recollida selectiva i contenir els costos associats a la gestió dels residus.
L'estudi analitza l'evolució dels resultats de recollida selectiva i dels costos associats a la gestió dels residus dels últims anys. En l'estudi s'observa un estancament en la recollida selectiva i un increment substancial dels costos, sobretot de tractament.
MÉS INFO
més projectes
Segueix-nos a